Introduction

Vélemények

Dr.Kovács Béla

Először is szívből gratulálok honlapjához és az ott található igen értékes információkhoz, melyeket ma már minden...
tovább

Dr. B.Á.

Köszönjük a szombati szemináriumot, nagyon hasznos volt! Bevallom, félve mentem el, pláne hogy Norbinak nem sok...
tovább

Dr. Kollár László

Szerintem nagyon hasznos volt, és nagyon jó a stílusod. Tetszett az hogy ilyen sok különböző ember jött össze....A...
tovább

Bódiné Angéla

Nagyon tetszett az egész napos program, nem nevezném előadásnak, mert annál sokkal több volt azzal, ahogy együtt...
tovább

Dr. Saáry Kornélia

Úgy érzem, a nap folyamán fokozatosan összeállt, hogy mit kell tegyek ahhoz, hogy az eddigi döcögősen menő...
tovább

Iszak Adrienn

Köszönöm a hatékony napot, a segítséged, a szakmai tapasztalataidat, amit az egészségügyimarketing szemináriumon...
tovább

Dr. Vecsey Annamária

Kedves Krisztina! Azt gondolom, az utóbbi idők egyik legjobb döntése volt, hogy az általad tartott szemináriumra...
tovább

Bótáné Kádas Ella

kineziológus, pedagógus Életem első marketing szemináriumán olyan nagy mennyiségű, magas színvonalú és...
tovább

Dr. Sebestyén Andrea

Kedves Kriszta! Lényegre törő, gyakorlatias, motiváló volt az előadásod -egészségügyben dolgozóknak is érthető...
tovább

dr.Schwartz Edit:

Kedves Kriszta! Bár semmi marketinges előképzettségem eddig nem volt, neked köszönhetően rengeteget tanultam.Jól...
tovább

Pető Ágnes

Kedves Krisztina! Amióta az Oktató és Egészségfejlesztő Kft-t megalapítottuk, még nem volt alkalmam olyan marketing...
tovább

Domokiné Bordás Katalin

Nagyon köszönjük a lehetőséget, hogy résztvehettünk az előadásodon. Mindenképpen hasznos volt és megerősített abban,...
tovább

Dr. Sebestyén Andrea

Kedves Kriszta! Lényegre törő, gyakorlatias, motiváló volt az előadásod -egészségügyben dolgozóknak is érthető...
tovább
További vélemények

Jogszabályok

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

E törvény célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, valamint a közügyek átláthatósága a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesítésével megvalósuljon.

Bővebben : http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV&timeshift=1

Minimumfeltételekről:

A hatályos jogszabályok szerint az egyes egészségügyi szolgáltatásokhoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket a működési engedély kiadásától folyamatosan biztosítani kell.

Az Általános működési engedélyről bővebben a Medical Online oldalán olvashat >> Tovább

Az Ideiglenes működési engedélyről bővebben a Medical Online oldalán olvashat >> Tovább

A működési engedély módosításáról a Medical Online oldalán olvashat bővebben >>Tovább

 

A térítéses egészségügyi szolgáltatásokat érintő legfontosabb jogszabályok, rendeletek:

 • 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet - az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről;
 • 16/2002. (XII. 12.) ESzCsM rendelet - az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről;
 • 1997. évi CLIV. törvény - Egészségügyi törvény;
 • az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény;
 • a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény: a gazdasági társasági formában működő egészségügyi szolgáltatók tevékenységére;
 • a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény;
 • 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól;
 • 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról;
 • a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet; 
  • a Magyar Köztársaság területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának egyes szabályairól szóló 87/2004. (X. 4.) ESzCsM rendelet;
  • az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény;
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtörvény);
 • a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény;
 • Magyar Orvosi Kamara Etikai kódexe;
 • az egészségügyi dolgozók rendtartásáról szóló 30/2007. (VI. 22.) EüM;
 • 1992. évi XXII. törvény - Munka törvénykönyve;
 • 1959. évi IV. törvény - Polgári törvénykönyv;
 • 2000. évi C. törvény - Számviteli törvény;
 • személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. LXIII. tv (Adatvédelmi Törvény) – Idén még hatályos, 2012. januártól hatályon kívül helyezik;
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról (Fttv.);
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM tv.); Hatályos, módosulni fog 2012. januárban;
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.). Hatályos, 2011-ben többször módosítva és 2012. januárban is módosult;

Források: http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139230.519496

11/1997. (V. 28.) NM rendelet a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről

2. számú melléklet a 11/1997. (V. 28.) NM rendelethez A természetgyógyászati tevékenységet végző személyek által nyilvántartandó adatok

3. számú melléklet a 11/1997. (V. 28.) NM rendelethez A természetgyógyászati rendelő kialakítására vonatkozó előírások

40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet a természetgyógyászati tevékenységről

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

2005. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a nem-konvencionális eljárásokról

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről: http://www.maote.hu/content/view/322/53/


A működési engedélyek kiadásának alapjául szolgáló egészségügyi szakmák és kódjaik jegyzéke:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400002.EUM

 

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről:

http://www.emki-korhaztechnika.hu/site/conf/upload/4-2009_EuM_rendelet.pdf

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről(építési engedély köteles átalakításnál fontos):

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR&kif=ot%C3%A9k#xcel

 

További törvények:
1997.évi CLIV törvény az egészségügyről
2000.évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről
2001.évi CVII törvény az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról és az orvosi tevékenység végzésének formáiról

58/2002. (III.29) Korm. Rendelet a feladatellátási és feladatvállalási szerződések pályáztatásával és a pályázatok elbírálásával kapcs. szabályokról

14/2002. (III.28)Eü.M rendelet az egészségügyi közszolgáltatások alvállalkozásba adásának szakmai feltételeiről
15/2002. (III.28) Eü.M rendelet az egészségügyi közintézmények működtetéséről

Az engedélyezési eljárást a 96/2003. (VII. 15.) kormányrendelet, a háziorvosi tevé­kenység részletszabályait pedig a 4/2000. (II. 25.) egészségügyi minisztériumi rendelet határozza meg. Eszerint a háziorvos vagy közalkalma­zotti jogviszonyban áll az önkormányzattal, az önkor­mányzati feladatokat ellátó egészségügyi intézménnyel, vagy gazdálkodó szervezeti formában, illetve magánorvos­ként végzi az önkormányzattal kötött szerzôdés értelmében a feladatokat.

Betegjogokról az alábbi oldalon olvashat: http://www.medicalonline.hu/rovat/betegjogok/index.php

Vissza a nyitóoldalra

Legfrissebb hírek

Egészségügyi szakirányú továbbképzések indultak 2014. szeptemberében a...

0914
Még bekapcsolódhat az alábbi másoddiplomás képzésekbe, melyekről részleteket olvashat a képzések után található...tovább

Regisztráljon a DRportal.hu-ra, majd keresse postaládájában a Med. et Jur....

0908
Mintegy 10 ezer magyar orvos már regisztrált, látogassa Ön is a DRportal.hu-t, az egyik legnagyobb, kizárólag orvosok és...tovább

Orvosokat érintő jogszabályváltozások - Újabb ingyenes, akkreditált tanfolyam...

0908
Ellenőrizze a DRportalon regisztrált adatainak a helyességét, és kezdje el velünk online tanfolyamunkat! Ne felejtsen el...tovább

Magyar egészségügy: jelen és jövő

0705
Minden lehetőség adott ahhoz, hogy a 2014. év a strukturális változások kezdete lehessen a magyar egészségügyben. De vajon...tovább

Megnyílt az ország legmodernebb magán MR-központja

0627
A Diagnoscan Magyarország beruházása a Bank Centerben Az ország legmodernebb magán MR, mammográfia, röntgen és ultrahang...tovább

Ismét sikeresen zárult az MR-vizsgálatok éjszakája!

0501
2014. április 26-án a Diagnoscan Magyarország ismét soron kívüli MR-vizsgálatokkal rövidítette a hazai várólistákat. A...tovább

Tényleg várólisták lesznek a háziorvosnál?

0415
Egyelőre vitairat készült az Alapellátó Orvosok Országos Szövetségében (FAKOOSZ) mindarról, mit is kell(ene) javasolniuk...tovább

A rák nem vár

0415
"Minek beszélünk megelőzésről, szűrésről, ha miután kiderül a baj, a rákbetegek hónapokig várnak a vizsgálatra" – idéz fel...tovább

Új CT központ Budapesten: gyors diagnózis és szűrővizsgálatok - Képalkotó...

0327
A fővárosi Szent Margit Kórházban eddig nem volt CT berendezés, ám a Diagnoscan Magyarország beruházásának köszönhetően...tovább

Világszínvonalú eszközökkel nyitott meg a szegedi Stefánia Klinika!

0109
Ismét fogad betegeket Szeged belvárosában a Stefánia Klinika! Az egészségügyi intézmény nem ismeretlen a városlakóknak,...tovább
További híreink
Ugrás a lap tetejére